Często okazuje się, że rozliczanie podatku VAT przez Rolników jest dużo korzystniejsze niż zwolnienie z VAT. Udzielamy szczegółowych, bezpłatnych porad oraz analiz w celu ustalenia, które z rozwiązań podatkowych będzie dla Państwa korzystniejsze.


Obecnie Rolnicy mają do wyboru dwie formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym.  

  • rozliczanie się na zasadach ryczałtu

  • rozliczanie się na zasadach ogólnych

Pierwsza forma rozliczania polega na tym, że kwota ryczałtu (7% ceny sprzedaży netto) jest wypłacana Rolnikowi przez nabywcę produktów rolnych. Rolnicy „ryczałtowi” są zwolnieni z wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji sprzedaży, składania w urzędach skarbowych deklaracji VAT, dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego.


Wyżej opisana forma opodatkowania jest dość wygodna, lecz nie zawsze opłacalna.
Obecnie większość Rolników płaci wyższy podatek VAT (8% i 23%) przy zakupie materiałów do produkcji rolnej, niż pobiera podatek VAT (5% lub 8%) przy sprzedaży swoich produktów.

Najczęstsze zakupy zawierające 23% VAT, dokonywane przez Rolników to np. środki ochrony roślin, paliwo do maszyn rolniczych, części do maszyn rolniczych, pasze dla zwierząt. W przypadku dokonywania większych inwestycji w gospodarstwie jak np. zakup nowego ciągnika lub budowa, rozbudowa pomieszczeń gospodarczych, przejście na VAT może okazać się bardzo opłacalne.

Każdemu rolnikowi ryczałtowemu, który chciałby sprawdzić, czy w jego przypadku opłaca się rejestrować do VAT, oszacujemy kwotę VAT, jaką odzyskałby w poprzednim, lub bieżącym roku podatkowym. Podstawą oszacowania będą dostarczone dokumenty zakupu i sprzedaży,
lub odpowiednie informacje finansowe.


ZAPRASZAMY ROLNIKÓW RYCZAŁTOWYCH DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

  • zarejestrujemy Wasze przedsiębiorstwo do VAT,

  • wykonamy comiesięczne rozliczenia VAT,

  • co miesiąc złożymy w urzędzie skarbowym stosowne deklaracje VAT,

  • jeżeli zajdzie taka potrzeba, zarejestrujemy Was do unijnego VAT,

  • doradzimy w sprawach podatku VAT.