Ulga na zakup kasy

 

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 złoty

Uzyskanie ulgi wiąże się jednak z następującymi warunkami:

  • złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania;

  • rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu nie później niż w obowiązujących terminach;

  • posiadanie dowodu zapłaty całej należności za kasę fiskalną.

Podstawa prawna:

  • art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług