Mały podatnik

 

Mały podatnik w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

 Kurs średni euro NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego

Małym podatnikiem według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. 

Mały podatnik PIT może skorzystać z:

  • kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,

  • jednorazowej amortyzacji do 50 000 euro rocznie,

  • kredytu podatkowego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

 Mały podatnik w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT).

Małym podatnikiem według ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Jednak w przypadku pośredników limit kwotowy wynosi 45 000 euro.

Mały podatnik VAT może skorzystać z kasowej metody rozliczania podatku VAT. Metoda ta polega na rozliczeniu podatku należnego po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta oraz możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów po dokonaniu za nie

Podstawa prawna:

  • art. 5a pkt. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  • art. 2 pkt. 25 ustawy o podatku od towarów i usług.