Składki ZUS

 

Wysokość składek obowiązująca w 2014 roku

 
ZUS dla nowo zakładanych firm (ograniczenie wysokości przez pierwsze 24 miesiące)

418,83 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (bez składki na FP)

431,18 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (bez składki na FP)

 

 ZUS dla przedsiębiorców

 

987,39 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1042,46 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

Od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców.

 

Porównanie kwot miesięcznych składek z 2014 i 2015 r. - nowe firmy

 

2014 r.

2015 r.

Ubezpieczenia społeczne

Podstawa wymiaru składek

504,00 zł

525,00 zł

Ubezpieczenie wypadkowe 1,93%*

9,73 zł

10,13 zł

Ubezpieczenie emerytalne 19,52%

98,38 zł

102,48 zł

Ubezpieczenie rentowe 8%

40,32 zł

42,00 zł

Ubezpieczenie chorobowe 2,45%

12,35 zł

12,86 zł

Razem składki na ub. społ.

160,78 zł

167,47 zł

Fundusz pracy 2,45%

nie dotyczy

nie dotyczy

Ubezpieczenia zdrowotne

Podstawa wymiaru składki

3004,48 zł

3004,48 zł**

Ubezpieczenie zdrowotne 9%

270,40 zł

270,40 zł**

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się PIT 7,75%

232,85 zł

232,85 zł**

Razem składki
(ub. społ. + ub. zdr.)

431,18 zł

437,87 zł

(+ ok. 10 zł - przewidywany wzrost składki na ub. zdr.)

 

Porównanie kwot miesięcznych składek z 2014 i 2015 r. - duży ZUS

 

2014 r.

2015 r.

Ubezpieczenia społeczne

Podstawa wymiaru składek

2247,60 zł

2379,60 zł

Ubezpieczenie wypadkowe 1,93%*

43,38 zł*

45,93 zł*

Ubezpieczenie emerytalne 19,52%

438,73 zł

464,50 zł

Ubezpieczenie rentowe 8%

179,81 zł

190,37 zł

Ubezpieczenie chorobowe 2,45%

55,07 zł

58,30 zł

Razem składki na ub. społ.

716,99 zł

759,10 zł

Fundusz pracy 2,45%

55,07 zł

58,30 zł

Ubezpieczenia zdrowotne

Podstawa wymiaru składki

3004,48 zł

3004,48 zł**

Ubezpieczenie zdrowotne 9%

270,40 zł

270,40 zł**

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się PIT 7,75%

232,85 zł

232,85 zł**

Razem składki
(ub. społ. + FP + ub. zdr.)

1042,46 zł

1087,80 zł

(+ ok. 10 zł - przewidywany wzrost składki na ub. zdr.)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Nie wiadomo jeszcze, ile wyniesie składka zdrowotna w 2015 r. Podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące
w przyszłym roku będą znane w drugiej połowie stycznia 2015 r.

Biorąc jednak pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, a także tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnich kwartałach, możemy założyć, iż w 2015 r. składka zdrowotna wzrośnie do co najmniej 280 zł.