Kilometrówka

 

 

Powyższe stawki kilometrówki reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Wykorzystujesz samochód prywatny w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?

Możesz zaliczać poniesione wydatki na jego eksploatację w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Trzeba jednak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, w której uwzględniając powyższe stawki kilometrówki i liczbę przejechanych kilometrów, wyznaczysz limit kosztów uzyskania przychodów.