Zestawienie wskaźników

Znajomość aktualnych wskaźników, odpowiednich limitów i stawek jest kluczowa dla poprawnego rozliczania i zarządzania podatkami w firmie. Brak wiedzy w tym temacie nie zwalnia z odpowiedzialności za popełnione błędy. Sukcesywnie liczba publikowanych i aktualizowanych wskaźników będzie wrastać.